Korpusy Pokoju w Dublinie Logo

"Nauka służby innym poprzez Troskę o Społeczeństwo"


Kim jesteśmy?

Localise jest społeczną organizacją młodzieżową, która ma ponad 38 letnie doświadczenie w pracy wolontariackiej i służbie na rzecz społeczeństwa.

Nasza misja.

Nauka troski o społeczeństwo i służby innym. Program „Localise” daje ludziom szanse, aby prawdziwie zmieniać własne otoczenie poprzez Naukę Służby w Społeczeństwie.

 • Rozwija uzdolnienia i buduje pewność siebie
 • Wprowadza w doświadczenie zarządzania, jako służby dla dobra innych
 • Pobudza do pomocy potrzebującym
 • Daje możliwość budowania przyjaźni

Czym jest Nauka Służby w Społeczeństwie?

Nauka Służby w Społeczeństwie jest metodą dydaktyczną, która łączy refleksje nad potrzebami społeczności lokalnej z przemyślanym działaniem. Wzbogaca wiedzę i doświadczenie uczestników, a także uczy odpowiedzialności i wzmacnia więzi społeczne. W szkołach i na wyższych uczelniach Localise może być realizowany, jako przedmiot w programie nauczania.

O czym jest Localise?

Localise zaczyna sie od 10 tygodniowego programu Nauki Służby w Społeczeństwie, który angażuje młodych ludzi (od 13 roku życia) w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Program ten daje uczestnikom następujące możliwości:

 • Analizy potrzeb społeczności lokalnej
 • Zaplanowania projektów, które byłyby odpowiedzią na te potrzeby
 • Wykonania pracy związanej z danym projektem
 • Oceny wyników wykonanej pracy

Localise docenia pracę społeczną wszystkich uczestników poprzez uroczystość rozdania im dyplomów z Nauki Służby w Społeczeństwie.

Zakres naszego działania.

Pięć naszych głównych programów to:
 • Wolontaryjne grupy społeczne
 • Programy Szkolne
 • Programy na Wyższe Uczelnie
 • Programy Integracyjne
 • Localise i Twój Biznes
Wolontaryjne grupy społeczne:

Wolontaryjne grupy społeczne gromadzą młodych ludzi, którzy dojrzewają i uczą się razem angażując się w wolontaryjną pracę w swojej społeczności. Localise tworzy strukturę, w której młodzi ludzie mogą rozwijać i wykorzystywać swoje talenty i umiejętności w służbie innym.

Programy Szkolne:

Program Localise jest modelem nauczania opierającym się na nauce poprzez doświadczenie. Umożliwia on nauczycielom i uczniom zdobywanie nowych umiejętności użytecznych w służbie na rzecz społeczeństwa. Model ten pomaga w nauczaniu wiedzy obywatelskiej, etyki i religii.

Programy na Wyższe Uczelnie:

Localise - jako Nauka Służby w Społeczeństwie oferuje studentom wyższych uczelni możliwość aktywnego zaangażowania się w prace społeczną w środowisku lokalnym poprzez dokonywanie pozytywnych zmian.

Więcej o naszej działalności.

Program Integracyjny

Nasz program Integracyjny koncentruje się na angażowaniu cudzoziemców w pracę społeczną w ich środowisku. Pozwala to dostrzec społeczności lokalnej aktywny wkład wielokulturowego społeczeństwa w budowanie rzeczywistości.

Localise i Twój biznes

Program Nauki Służby w Społeczeństwie „Localise” angażuje firmy i pracowników w bezpośrednią służbę społeczeństwu, w którym działają. Ich zdolności zawodowe i możliwości jakimi dysponują służą innym. Rozwija to pozytywnie relacje pomiędzy firmą i społecznością lokalną.

Nasze programy wspierają uczestników w ich osobistym rozwoju. Pozwalają one doświadczyć i zrozumieć wartość pracy społecznej i służby oraz inspirują do używania swoich zdolności w służbie innym.

Nasza wizja
Przygotowanie aktywnych obywateli i liderów społecznych.

Dołącz do nas.

Aby otrzymać dodatkowe informacje jak zacząć Program Nauki Służby w Społeczeństwie Localise prosimy o internetowy kontakt na nasz adres [email protected]. Początek jest prosty!

Organizujemy wsparcie i szkolenia dla wszystkich zaangażowanych. Jesteśmy wspierani przez Urząd Ministra Spraw Dzieci i Młodzieży.