Korpusy Pokoju w Dublinie Logo

Polska Grupa Korpusów Pokoju zaczęła się formować w czerwcu 2007 roku.

Skupia ona wolontariuszy, którzy chcą aktywnie włączyć się w życie lokalnej społeczności.

Powstała jako naturalna konsekwencja ciągłego napływu polskiej migracji do Irlandii, oraz zaistnienia potrzeby integracji z zamieszkującą zieloną wyspę społecznością polską jak i irlandzką. Każdy wolontariusz został przeszkolony w zakresie pracy i opieki nad dziećmi (Child Protection).

Nasza grupa w 2008 r.

Nasza grupa w 2007 r.

Staramy się pomagać innym organizacjom charytatywnym w Irlandii. Pomagalismy juz Barnardos, St. Vincent's de Paul, Temple St Childrens Hospital, jak i w Polsce - nawiązalismy kontakta z fundacja Pani Anny Dymnej "Mimo wszystko").

Pomagamy też pojedyńczym osobom, czy też rodzinom w potrzebie, bez względu na narodowość. Każda osoba poszukująca pomocy, na pewno ją od nas otrzyma.

Prowadzimy zajęcia z dziećmi i młodzieżą w ramach programu Localise - jest to cykl różnorodnych zabaw edukacyjnych, które mają na celu zachęcenie do angażowania w pracę na rzecz potrzebujących we własnym otoczeniu.

Korpusy Pokoju to świetna alternatywa spędzania wolnego czasu,
oraz okazja do angażowania się w coś naprawdę ważnego!